Creatie websiteWeb 2.0 en New business

Web2.0: technologie en new business voor uw onderneming

De komst van het breedbandinternet heeft de mogelijkheden eindeloos vergroot.

Video's, internetwinkels, blogs, netwerken… de nieuwe technologieën hebben het gedrag van de internetgebruikers veranderd en nieuwe business op het internet gecreëerd.

Onze uitdaging is hoe we Web2.0 kunnen integreren in uw nieuwe website.

Voor de surfer is Web2.0 niet meer dan een nuttig communicatie- en informatie-instrument dat hem enorm veel tijd bespaart in zijn privéleven en op het werk.

De surfer is een actieve internetdeelnemer geworden. Hij vormt groepen met anderen en deelt daarin informatie, adviezen en ervaringen, of vormt duurzame relaties. De aangeboden informatie moet dus aangepast zijn aan die Web2.0- filosofie.

Bij copywriting voor het web moeten we rekening houden met een belangrijk gegeven: hoe meer de aangeboden informatie aansluit op het profiel van de gebruiker, hoe groter de belangstelling, participatie en klantenbinding zal zijn.

Conclusie: Web2.0 moet een integraal onderdeel zijn van uw bedrijfsfilosofie en een weerslag hebben op uw website.

Web2.0 vanuit een technologisch gezichtspunt

Technisch sluit Web2.0 aan op wat we de verrijkte interfaces kunnen noemen (Ajax, Flash, Ruby on Rails...). Het doel van al deze technische instrumenten is de navigatie en de ergonomie te bevorderen en uit te nodigen tot participatie, tot uitwisseling... kortom: om vaak terug te keren naar een website.

Web2.0 is ook gebaseerd op open-source, wat een maximale compatibiliteit tussen programmeertalen biedt en databasebeheer, zodat de ontwikkeling van een website niet wordt afgeremd bij de komst van nieuwe ideeën.

Dat is wat we interoperabiliteit noemen: het vermogen van een systeem, waarvan de interfaces integraal bekend zijn, om zonder beperkingen met andere bestaande of toekomstige systemen te kunnen samenwerken.

Online & Print Publishing

iFlow is een exclusieve applicatie om uw tijdschriften, kranten en catalogi op zowel het web als op papier te publiceren.

onze partners

 
advitamstudiopress

Advitam Pharma : gespecialiseerd in wetenschappelijke communicatie

StudioPress : uitvoering van uw gedrukte campagnes